Di seguito la classifica aggiornata del Torneo dopo 6 giornate:
 
AJPW "Junior Battle Of Glory 2015" – Classifica al 14/02:
 
Gruppo A
 
1. Keisuke Ishii [4] 
    Takeshi Minamino [4] 
2. Atsushi Aoki [2] 
    Ultimo Dragon [2] 
    Yohei Nakajima [2] 
 
Gruppo B
 
1. Kotaro Suzuki [6] 
2. Yoshinobu Kanemaru [5] 
3. Hikaru Sato [3] 
4. SUSHI [2] 
5. Soma Takao [0] 
 
Fonte: PuroresuSpirit & ZonaWrestling