Ecco la classifica aggiornata del Torneo alla quarta giornata:
 
Gruppo A
 
1. Atsushi Aoki [4] 
    Ultimo Dragon [4] 
2. Kotaro Suzuki [2] 
3. Kaji Tomato [0] 
    Ryuji Hijikata [0] 
 
Gruppo B
 
1. Masaaki Mochizuki [6] 
2. Yoshinobu Kanemaru [2] 
    Hikaru Sato [2] 
    SUSHI [2] 
3. Takao Soma [0] 
 
Fonte: PuroresuSpirit & ZonaWrestling