Di seguito la classifica aggiornata del Torneo dopo 6 giornate:

 

AJPW “Real World Tag league 2015” – Classifica al 01/12:
1. Suwama & Kento Miyahara [6]
Shuji Ishikawa & Hoshitango [6]
2. Yutaka Yoshie & Shigehiro Irie [4]
3. Naoya Nomura & Yuma Aoyagi [2]
Burning Wild (Jun Akiyama & Takao Omori) [2]
Osamu Nishimura & KENSO [2]
4. Big Guns (Zeus & The Bodyguard) [0]
Fonte: PuroresuSpirit & ZonaWrestling