Di seguito la classifica aggiornata del Torneo dopo 8 giornate:

 

AJPW “Real World Tag League 2015” – Classifica al 03/12
1. Suwama & Kento Miyahara [8]
2. Shuji Ishikawa & Hoshitango [6]
3. Big Guns (Zeus & The Bodyguard) [4]
Burning Wild (Jun Akiyama & Takao Omori) [4]
Yutaka Yoshie & Shigehiro Irie [4]
4. Osamu Nishimura & KENSO [2]
Naoya Nomura & Yuma Aoyagi [2]
Fonte: PuroresuSpirit & ZonaWrestling