Di seguito la classifica aggiornata del Torneo dopo quattro giornate:

AJPW “Real World Tag League 2015” – Classifica al 29/11:

1. Suwama & Kento Miyahara [6]
Shuji Ishikawa & Hoshitango [6]
2. Naoya Nomura & Yuma Aoyagi [2]
Yutaka Yoshie & Shigehiro Irie [2]
Burning Wild (Jun Akiyama & Takao Omori) [2]
3. Big Guns (Zeus & The Bodyguard) [0]
Osamu Nishimura & KENSO [0]

Fonte: PuroresuSpirit & ZonaWrestling