Di seguito la Classifica parziale del Torneo dopo il turno di Pasqua: 
 
Gruppo A
 
1. Akebono [6] 
2. Suwama [4] 
3. Takao Omori [2] 
    Kendo KaShin [2] 
4. Kento Miyahara [0] 
    Osamu Nishimura [0] 
 
Gruppo B
 
1. Go Shiozaki [5] 
    Joe Doering [5] 
2. Jun Akiyama [4] 
3. Yutaka Yoshie [2] 
4. Zeus [0] 
    KENSO [0] 
 
 
Fonte: Cagematch.de, PuroresuSpirit & ZonaWrestling