Di seguito la classifica finale del Torneo "Juniort Battle Of Glory":
 
Gruppo A
 
1. Kotaro Suzuki [6]* 
2. Atsushi Aoki [5] 
    Ultimo Dragon [5] 
3. Ryuji Hijikata [2] 
    Kaji Tomato [2] 
 
Gruppo B 
 
1. Masaaki Mochizuki [6]* 
2. Yoshinobu Kanemaru [4] 
    Takao Soma [4] 
    Hikaru Sato [4] 
3. SUSHI [2] 
 
* Accedono alla finale 
 
Fonte: Cagematch.de, PuroresuSpirit & ZonaWrestling