Di seguito la classifica finale del Torneo Junior Tag della AJPW, conclusosi lo scorso Venerdì:
 
 
AJPW "Junior Tag Battle Of Glory 2015" – Classifica finale:
 
1. Evolution (Atsushi Aoki & Hikaru Sato) [6] *
2. Yankee Two Kenju (Isami Kodaka & Yuko Miyamoto) [5]**
3. Yoshinobu Kanemaru & Ultimo Dragon [4] 
4. Xceed (Kotaro Suzuki & Yohei Nakajima) [3] 
5. Takeshi Minamino & Manjimaru [2]
 
* vincitori Torneo
** finalisti
 
Fonte: Cagematch.de & ZonaWrestling