Di seguito la Classifica finale del Torneo, che ha visto trionfare i Burning Wild che hanno vinto il Torneo e riconquistato i AJPW World Tag Team Title:
 
AJPW "Real World Tag League 2014" – Classifica finale
 
1. XCeed (Go Shiozaki & Kento Miyahara) [10]*/** 
2. Burning Wild (Jun Akiyama & Takao Omori) [9]* 
3. Akebono & Yutaka Yoshie [8] 
    Evolution (Suwama & Joe Doering) [8] 
    Big Guns (Zeus & The Bodyguard) [8] 
4. Evolution (Atsushi Aoki & Hikaru Sato) [5] 
5. Kengo Mashimo & Tank Nagai [4] 
8. Dark Kingdom (KENSO & Mitsuya Nagai) [4] 
 
* Finalisti
**Vincitori del Torneo
 
Fonte: PuroresuSpirit & ZonaWrestling