Di seguito la classifica del Torneo Junior Battle Of Glory dopo le prime due giornate:
 
Gruppo A
 
1. Atsushi Aoki [4] 
2. Ultimo Dragon [2] 
    Kotaro Suzuki [2] 
3. Kaji Tomato [0] 
    Ryuji Hijikata [0] 
 
Gruppo B
 
1. Masaaki Mochizuki [6] 
2. Yoshinobu Kanemaru [2]  
    Hikaru Sato [2] 
3. SUSHI [0] 
    Takao Soma [0] 
 
 
Fonte: PuroresuSpirit & ZonaWrestling