Ecco le classifiche del Torneo dopo le prime due giornate:
 
AJPW "Junior Battle Of Glory 2015" – Classifica al 08/02:
 
Gruppo A
 
1. Atsushi Aoki [2] 
    Takeshi Minamino [2] 
2. Keisuke Ishii [0] 
    Ultimo Dragon [0] 
    Yohei Nakajima [0] 
 
Gruppo B
 
1. Yoshinobu Kanemaru [2] 
    Kotaro Suzuki [2] 
2. Hikaru Sato [0] 
    Soma Takao [0] 
    SUSHI [0] 
 
 
Fonte:  PuroresuSpirit & ZonaWrestling