Di seguito la classifica del Torneo Junior Tag della AJPW dopo le prime due giornate:
 
AJPW "Junior Tag Battle Of Glory 2015" – Classifica al 14/10:
 
1. Evolution (Atsushi Aoki & Hikaru Sato) [2] 
    Yankee Two Kenju (Isami Kodaka & Yuko Miyamoto) [2] 
    Yoshinobu Kanemaru & Ultimo Dragon [2] 
2. XCeed (Kotaro Suzuki & Yohei Nakajima) [0] 
    Takeshi Minamino & Manjimaru [0] 
 
 
Fonte: PuroresuSpirit & ZonaWrestling