Di seguito la classifica aggiornata del Torneo dopo 6 giornate:
 
AJPW "Real World Tag League 2014" – Classifica al 24/11
 
1. Evolution (Suwama & Joe Doering) [6] 
    Burning Wild (Jun Akiyama & Takao Omori) [6] 
2. Xceed (Go Shiozaki & Kento Miyahara) [5] 
3. Kengo Mashimo & Tank Nagai [4] 
    Big Guns (Zeus & The Bodyguard) [4] 
    Dark Kingdom (KENSO & Mitsuya Nagai) [4] 
4. Akebono & Yutaka Yoshie [2] 
5. Evolution (Atsushi Aoki & Hikaru Sato) [1] 
 
Fonte: PuroresuSpirit & ZonaWrestling