AJPW_Real_World_Tag_League_2015

Di seguito la classifica del Torneo dopo le prime due giornate:

 

AJPW “Real World Tag League 2015” – Classifica al 24/11:
1. Shuji Ishikawa & Hoshitango [4]
2. Naoya Nomura & Yuma Aoyagi [2]
Yutaka Yoshie & Shigehiro Irie [2]
Suwama & Kento Miyahara [2]
3. Burning Wild (Jun Akiyama & Takao Omori) [0]
Big Guns (Zeus & The Bodyguard) [0]
Osamu Nishimura & KENSO [0]

Fonte: PuroresuSpirit & ZonaWrestling