Di seguito la classifica aggiornata del Torneo dopo 10 giornate:
 
NJPW "G1 Climax 25" – Classifica al 04/08:
 
Gruppo A
 
01. Katsuyori Shibata [8] 
02. Tetsuya Naito [6] 
      Bad Luck Fale [6] 
      Hiroshi Tanahashi [6] 
      AJ Styles [6] 
      Togi Makabe [6] 
      Kota Ibushi [6] 
03. Hiroyoshi Tenzan [2] 
      Toru Yano [2] 
      Doc Gallows [2] 
 
Gruppo B
 
01. Kazuchika Okada [8] 
      Tomohiro Ishii [8] 
02. Michael Elgin [6] 
      Shinsuke Nakamura [6] 
      Hirooki Goto [6] 
      Karl Anderson [6] 
03. Satoshi Kojima [4] 
      Yujiro Takahashi [4] 
04. Yuji Nagata [2] 
05. Tomoaki Honma [0] 
 
Fonte: PuroresuSpirit & ZonaWrestling