Di seguito la classifica aggiornata del Torneo dopo quattordici giornate:
 
NJPW "G1 Climax 25" – Classifica al 09/08
 
Gruppo A
 
01. Hiroshi Tanahashi [10] 
      Tetsuya Naito [10] 
      AJ Styles [10] 
      Bad Luck Fale [10] 
02. Togi Makabe [8] 
      Katsuyori Shibata [8] 
03. Kota Ibushi [6] 
04. Toru Yano [4] 
05. Hiroyoshi Tenzan [2] 
      Doc Gallows [2] 
 
Gruppo B
 
01. Kazuchika Okada [12] 
02. Hirooki Goto [10] 
     Shinsuke Nakamura [10] 
      Karl Anderson [10] 
03. Tomohiro Ishii [8] 
     Michael Elgin [8] 
04. Yuji Nagata [4] 
     Satoshi Kojima [4] 
     Yujiro Takahashi [4] 
05. Tomoaki Honma [0] 
 
Fonte: PuroresuSpirit & ZonaWrestling