Di seguito la classifica aggiornata del Torneo dopo 16 giornate:
 
NJPW "G1 Climax 25" – Classifica al 12/08:
 
Gruppo A
 
01. Hiroshi Tanahashi [12] 
     AJ Styles [12] 
02. Tetsuya Naito [10] 
      Bad Luck Fale [10] 
03. Togi Makabe [8] 
      Katsuyori Shibata [8] 
04. Toru Yano [6] 
      Kota Ibushi [6] 
05. Doc Gallows [4] 
     Hiroyoshi Tenzan [4] 
 
Gruppo B
 
01. Kazuchika Okada [14] 
02. Hirooki Goto [12] 
      Shinsuke Nakamura [12] 
      Karl Anderson [12] 
03. Tomohiro Ishii [8] 
      Michael Elgin [8] 
04. Yuji Nagata [4] 
      Satoshi Kojima [4] 
      Yujiro Takahashi [4] 
05. Tomoaki Honma [2] 
 
Fonte: PuroresuSpirit & ZonaWrestling