A due sole giornate dalla fine del Torneo ecco la classifica aggiornata:
 
NJPW "G1 CLIMAX 24" Classifica al 06/08:
 
Gruppo A
 
01. Hiroshi Tanahashi [14] 
      Shinsuke Nakamura [14] 
02. Bad Luck Fale [12] 
      Katsuyori Shibata [12] 
03. Satoshi Kojima [10] 
04. Yuji Nagata [8] 
      Tomohiro Ishii [8] 
      Shelton Benjamin [8] 
      Davey Boy Smith Jr. [8] 
      Doc Gallows [6] 
05. Tomoaki Honma [0] 
 
Gruppo B
 
01. Kazuchika Okada [14] 
      AJ Styles [14] 
02. Minoru Suzuki [10] 
      Tetsuya Naito [10] 
03. Togi Makabe [8] 
      Hiroyoshi Tenzan [8] 
      Hirooki Goto [8] 
      Toru Yano [8] 
      Karl Anderson [8] 
04. Yujiro Takahashi [6] 
      Lance Archer [6] 
 
Fonte: PuroresuSpirit & ZonaWrestling