Di seguito la classifica aggiornata dell'annuale Torneo della NJPW dopo le prime quattro giornate:
 
NJPW "G1 CLIMAX 24" – Classifica al 26/07 
 
Gruppo A 
 
01. Shelton Benjamin [8] 
02. Hiroshi Tanahashi [6] 
03. Katsuyori Shibata [4] 
      Bad Luck Fale [4] 
      Satoshi Kojima [4] 
      Shinsuke Nakamura [4] 
      Tomohiro Ishii [4] 
04. Yuji Nagata [2] 
      Doc Gallows [2] 
      Davey Boy Smith Jr. [2] 
05. Tomoaki Honma [0] 
 
Gruppo B
 
01. Hirooki Goto [6] 
      Tetsuya Naito [6] 
      Kazuchika Okada [6] 
02. Hiroyoshi Tenzan [4] 
      Togi Makabe [4] 
03. Toru Yano [4] 
      AJ Styles [2] 
      Yujiro Takahashi [2] 
      Minoru Suzuki [2] 
      Karl Anderson [2] 
      Lance Archer [2] 
 
Fonte: PuroresuSpirit & ZonaWrestling