Di seguito la classifica aggiornata del Torneo della NJPW dopo 6 giornate:
 
NJPW "G1 CLIMAX 24" Classifica al 31/07
 
Gruppo A
 
1. Hiroshi Tanahashi [8] 
    Shinsuke Nakamura [8] 
    Katsuyori Shibata [8] 
    Shelton Benjamin [8] 
2. Bad Luck Fale [6] 
    Tomohiro Ishii [6] 
3. Yuji Nagata [4] 
    Satoshi Kojima [4] 
    Davey Boy Smith Jr. [4] 
    Doc Gallows [4] 
4. Tomoaki Honma [0] 
 
Gruppo B
 
1. Tetsuya Naito [8] 
    Kazuchika Okada [8] 
2. Hirooki Goto [6] 
    Toru Yano [6] 
    AJ Styles [6] 
    Minoru Suzuki [6] 
3. Togi Makabe [4] 
    Hiroyoshi Tenzan [4] 
    Yujiro Takahashi [4] 
    Karl Anderson [4] 
    Lance Archer [4] 
 
Fonte: PuroresuSpirit & ZonaWrestling