Ecco la classifica del Torneo Heavyweight della NJPW dopo le prime due giornate:
 
NJPW "G1 Climax 25" – Classifica al 23/07:
 
Gruppo A
 
01. Hiroyoshi Tenzan [2] 
      Togi Makabe [2] 
      Tetsuya Naito [2] 
      AJ Styles [2] 
      Hiroshi Tanahashi [2] 
02. Doc Gallows [0] 
      Toru Yano [0] 
      Katsuyori Shibata [0] 
      Kota Ibushi [0] 
      Bad Luck Fale [0] 
 
Gruppo B
 
01. Tomohiro Ishii [2] 
      Hirooki Goto [2] 
      Yuji Nagata [2] 
      Kazuchika Okada [2] 
      Karl Anderson [2] 
02. Satoshi Kojima [0] 
      Yujiro Takahashi [0] 
      Tomoaki Honma [0] 
      Michael Elgin [0] 
      Shinsuke Nakamura [0] 
 
Fonte: PuroresuSpirit & ZonaWrestling