Di seguito la classifica dopo le prime due giornate del Torneo:
 
NJPW "World Tag League 2014" – Classifica al 23/11
 
Gruppo A
 
1. CHAOS (Kazuchika Okada & YOSHI-HASHI) [4] 
2. Tetsuya Naito & La Sombra [2] 
    BULLET CLUB (Karl Anderson & Doc Gallows) [2] 
    TenKoji (Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima) [2] 
3. The Kingdom (Matt Taven & Michael Bennett) [0] 
    Rob Conway & Jax Dane [0] 
    BULLET CLUB (AJ Styles & Yujiro Takahashi) [0] 
    Hiroshi Tanahashi & Yoshitatsu* [0] 
 
Gruppo B
 
1. Manabu Nakanishi & Yuji Nagata [4] 
2. BULLET CLUB (Bad Luck Fale & Tama Tonga) [2] 
    CHAOS (Shinsuke Nakamura & Tomohiro Ishii) [2] 
    Killer Elite Squad (Davey Boy Smith Jr. & Lance Archer) [2] 
3. Suzuki-gun (Minoru Suzuki & Takashi Iizuka) [0] 
    Hirooki Goto & Katsuyori Shibata [0] 
    GBH (Togi Makabe & Tomoaki Honma) [0] 
    Toru Yano & Kazushi Sakuraba [0] 
 
Fonte: PuroresuSpirit & ZonaWrestling