Di seguito la classifica aggiornata del Torneo dopo 6 giornate, ricordiamo che il duo Tanahashi/Yoshitatsu é fuori dal torneo per l'infortunio del secondo accorso nelle prime due giornate
 
NJPW "World Tag League 2014" – Classifica al 29/11
 
Blocco A
 
1. TenKoji (Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima) [8] 
    BULLET CLUB (Karl Anderson & Doc Gallows) [8] 
2. CHAOS (Kazuchika Okada & YOSHI-HASHI) [6] 
    The Kingdom (Matt Taven & Michael Bennett) [6] 
3. Tetsuya Naito & La Sombra [4] 
    BULLET CLUB (AJ Styles & Yujiro Takahashi) [4] 
4. Rob Conway & Jax Dane [2] 
5. Hiroshi Tanahashi & Yoshitatsu [0] * 
 
Blocco B
 
1. Killer Elite Squad (Davey Boy Smith Jr. & Lance Archer) [6] 
    Suzuki-gun (Minoru Suzuki & Takashi Iizuka) [6] 
2. Manabu Nakanishi & Yuji Nagata [4] 
    CHAOS (Shinsuke Nakamura & Tomohiro Ishii) [4] 
    BULLET CLUB (Bad Luck Fale & Tama Tonga) [4] 
    GBH (Togi Makabe & Tomoaki Honma) [4] 
3. Toru Yano & Kazushi Sakuraba [2] 
4. Hirooki Goto & Katsuyori Shibata [0]
 
* Fuori dal Torneo per l'infortunio di Yoshitatsu
 
Fonte: PuroresSpirit & ZonaWrestling