Ecco i risultati della quinta notte della New Japan Cup 2018:

  • Desperado & Kanemaru battono Tetsuhiro Yagi & Ryusuke Taguchi
  • David Finlay, Toa Henare, & Ren Narita battono Shota Umino, Tomoyuki Oka, & Yuji Nagata
  • Lance Archer & Davey Boy Smith Jr. battono Tanga Loa & Yujiro Tahahashi
  • Chase Owens & Kota Ibushi battono Taka Michinoku & Zack Sabre Jr.
  • Tomohiro Ishii, Toru Yano, & Chuckie T battono BUSHI, SANADA, & Tetsuya Naito
  • YOSHI-HASHI, Hirooki Goto, & Kazuchika Okada battono Taichi, Takashi Iizuka, & Minoru Suzuki
  • New Japan Cup 2018 Second Round Match: Juice Robinson batte Michael Elgin
  • New Japan Cup 2018 Second Round Match: Hiroshi Tanahashi batte Bad Luck Fale