Ecco i risultati della settima notte della New Japan Cup 2018:

  • Tanga Loa & Yujiro Takahashi battono Tetsuhiro Yagi & Tomoyuki Oka [**]
  • Taichi, Lance Archer, & Davey Boy Smith Jr. battono Shota Umino, David Finlay, & Michael Elgin [**¾]
  • Toru Yano & Tomohiro Ishii battono Toa Henare & Togi Makabe [***]
  • CHAOS batte Bullet Club [***]
  • Takashi Iizuka & Minoru Suzuki battono Gedo & Kazuchika Okada [**]
  • BUSHI, SANADA, Tetsuya Naito, & Hiromu Takahashi battono Desperado, Yoshinobu Kanemaru, Zack Sabre Jr., & Taka Michinoku [**¾]
  • New Japan Cup 2018 Semifinal Match: Hiroshi Tanahashi batte Juice Robinson [****]
VIAzw
FONTEzw
Irish Tommy
Classe 1991, newsboarder, reporter di ROH e di MLW. Appassionato di libri (Ellroy, Orwell, Kerouac, Hornby e Bunker i miei preferiti), di criminologia e di musica scritta da gente ormai morta.Promotion seguite: RoH, MLW, NJPW. Wrestlers preferiti: Eddie Guerrero, Chris Benoit, Brock Lesnar e Steve Austin.