Ecco i risultati della prima notte della World Tag League:

  • Hirai Kawato & Shota Umino battono Tetsuhiro Yagi & Ren Narita [***]
  • Tama Tonga, Tanga Loa & Leo Tonga battono War Machine & Tomoyuki Oka [***]
  • Tomohiro Ishii, Toru Yano, Trent & Chuck Taylor battono Michael Elgin, Jeff Cobb, David Finlay & Katsuya Kitamura [***]
  • Hiroyoshi Tenzan, Satoshi Kojima, Yuji Nagata & Manabu Nakanishi battono Bad Luck Fale, Chase Owens, Hangman Page & Yujiro Takahashi [**½]
  • Hiroshi Tanahashi, Togi Makabe & Henare battono Davey Boy Smith Jr, Lance Archer & El Desperado [**¾]
  • Tetsuya Naito, BUSHI & Hiromu Takahashi battono Kazuchika Okada, Will Ospreay & Gedo [***¼]
  • World Tag League A Block Match: Hirooki Goto & YOSHI-HASHI battono Minoru Suzuki & Takashi Iizuka [**¾]
  • World Tag League A Block Match: Juice Robinson & Sami Callihan battono EVIL & SANADA [***½]