Ecco la Classifica aggiornata del Torneo dopo quattro giornate:
 
NOAH "Global Junior Heavyweight League 2015" – Classifica al 24/07:
 
Gruppo A
 
1. Zack Sabre Jr. [4] 
    Daisuke Harada [4] 
2. Sho Tanaka [2] 
    Kenou [2] 
    Yoshinari Ogawa [2] 
3. Hitoshi Kumano [0] 
    El Desperado [0] 
 
Gruppo B
 
1. Super Crazy [6] 
2. Atsushi Kotoge [4] 
    Bengala [4] 
3. Taiji Ishimori [2] 
4. TAKA Michinoku [0] 
    Genba Hirayanagi [0] 
    Hajime Ohara [0] 
 
Fonte: PuroresuSpirit & ZonaWrestling