La classifica aggiornata del Torneo dopo 6 giornate:
 
NOAH "Global Junior Heavyweight League 2015" – Classifica al 26/07:
 
Gruppo A
 
1. Zack Sabre Jr. [6] 
    Daisuke Harada [6] 
2. Yoshinari Ogawa [4] 
3. El Desperado [2] 
    Kenou [2] 
    Sho Tanaka [2] 
4. Hitoshi Kumano [0] 
 
Gruppo B
 
1. Super Crazy [6] 
2. Taiji Ishimori [4] 
    Atsushi Kotoge [4] 
    Bengala [4] 
    Hajime Ohara [4] 
3. TAKA Michinoku [2] 
4. Genba Hirayanagi [0] 
 
Fonte: PuroresuSpirit & ZonaWrestling