Di seguito la classifica del Torneo Junior HW della NOAH dopo le prime due giornate:
 
NOAH "Global Junior Heavyweight League 2015" – Classifica al 19/07:
 
Gruppo A
 
1. Zack Sabre Jr. [2] 
    Sho Tanaka [2] 
    Daisuke Harada [2] 
    Kenou [2] 
2. Hitoshi Kumano [0] 
    Yoshinari Ogawa [0] 
    El Desperado [0] 
 
Gruppo B
 
1. Atsushi Kotoge [4] 
2. Bengala [2] 
    Super Crazy [2] 
3. Taiji Ishimori [0] 
    TAKA Michinoku [0] 
    Genba Hirayanagi [0] 
    Hajime Ohara [0] 
 
Fonte: PuroresuSpirit &  ZonaWrestling