Di seguito la classifica del Torneo dopo due giornate del Torneo
 
NOAH Global League 2014 – Classifica al 21/10:
 
Gruppo A
 
1. Daisuke Sekimoto [4] 
2. Shane Haste [2] 
    Katsuhiko Nakajima [2] 
    Naomichi Marufuji [2] 
    Satoshi Kojima [2] 
3. Akitoshi Saito [0] 
    Takeshi Morishima [0] 
    Colt Cabana [0] 
 
Gruppo B
 
1. Masato Tanaka [4] 
2. MAYBACH Taniguchi [2] 
    Mikey Nicholls [2] 
    Yuji Nagata [2] 
3. Mohammed Yone [0] 
    Takashi Sugiura [0] 
    Chris Hero [0] 
    Quiet Storm [0] 
 
 
Fonte: PuroresuSpirit & ZonaWrestling