Di seguito la classifica aggiornata del Torneo dopo 4 giornate:
 
 
NOAH "Global League War 2015" – Classifica al 22/10:
 
Gruppo A
 
1. Naomichi Marufuji [4] 
    Davey Boy Smith Jr. [4] 
    Takashi Sugiura [4] 
2. Masato Tanaka [2] 
    Lance Archer [2] 
    Satoshi Kojima [2] 
3. Chris Hero [0] 
    Quiet Storm [0] 
 
Gruppo B
 
1. Minoru Suzuki [4] 
    Shelton Benjamin [4] 
    Katsuhiko Nakajima [4] 
2. MAYBACH Taniguchi [2] 
    Mohammed Yone [2] 
    Colt Cabana [2] 
3. Mitsuhiro Kitamiya [0] 
    Takashi Iizuka [0] 
 
Fonte: PuroresuSpirit & ZonaWrestling