Di seguito la classifica aggiornata del Torneo HW della NOAH dopo 8 giornate:
 
 
NOAH "Global League War 2015" – Classifica al 26/10:
 
Gruppo A
 
1. Naomichi Marufuji [8] 
2. Takashi Sugiura [6] 
    Chris Hero [6] 
    Masato Tanaka [6] 
3. Satoshi Kojima [4] 
    Davey Boy Smith Jr. [4] 
4. Lance Archer [2] 
    Quiet Storm [2] 
 
Gruppo B
 
1. Minoru Suzuki [8] 
    Shelton Benjamin [8] 
    Katsuhiko Nakajima [8] 
2. MAYBACH Taniguchi [6] 
3. Colt Cabana [4] 
    Mohammed Yone [4] 
5. Mitsuhiro Kitamiya [0] 
    Takashi Iizuka [0]
 
Fonte: PuroresuSpirit & ZonaWrestling