Di seguito la classifica del Torneo dopo quattro giornate:

NOAH “NTV G+ Cup Junior Heavyweight Tag League 2016” – Classifica al 25/07:
1. Taiji Ishimori & ACH [6]
Momo No Seishun Tag (Daisuke Harada & Atsushi Kotoge) [6]
Kenou & Hajime Ohara [6]
2. Suzuki-gun (Yoshinobu Kanemaru & El Desperado) [4]
Genba Hirayanagi & Captain NOAH [2]
3. Hitoshi Kumano & Andy Dalton [0]