Ecco di seguito la classifica del Torneo HW della NOAH dopo le prime due giornate:
 
NOAH "Global League War 2015" – Classifica al 17/10:
 
Gruppo A
 
1. Naomichi Marufuji [2] 
    Davey Boy Smith Jr. [2] 
    Masato Tanaka [2] 
    Takashi Sugiura [2] 
2. Lance Archer [0] 
    Satoshi Kojima [0] 
   Chris Hero [0] 
   Quiet Storm [0] 
 
Gruppo B
 
1. Minoru Suzuki [4] 
2. Shelton Benjamin [2] 
    Katsuhiko Nakajima [2] 
    MAYBACH Taniguchi [2] 
3. Colt Cabana [0] 
    Mitsuhiro Kitamiya [0] 
    Mohammed Yone [0] 
    Takashi Iizuka [0] 
 
Fonte: PuroresuSpirit & ZonaWrestling