Di seguito la classifica aggiornata del Torneo dopo le prime 3 giornate:
 
NOAH "NTV G Cup Jr. HW Tag League 2014" – Classifica al 21/07
 
Gruppo A
 
1. Jushin Thunder Liger & Tiger Mask IV [6] 
2. Yoshinari Ogawa & Zack Sabre Jr. [4] 
3. Kenou & Hajime Ohara [2] 
4. Genba Hirayanagi & Kikutaro [0] 
    Super Crazy & Matt Striker [0] 
 
Gruppo B
 
1. Mitsuhiro Kitamiya & Hitoshi Kumano [2] 
    Shiori Asahi & Hiro Tonai [2] 
    Taiji Ishimori & Atsushi Kotoge [2] 
2. Daisuke Harada & Quiet Storm [0] 
    Rocky Lobo & Jinzo [0] 
 
Fonte: PuroresuSpirit & ZonaWrestling