Di seguito la classifica aggiornata del Torneo dopo quattro giornate:
 
NOAH Global League 2014 – Classifica al 25/10:
 
 
Gruppo A
 
1. Satoshi Kojima [4] 
    Daisuke Sekimoto [4] 
    Katsuhiko Nakajima [4] 
2. Shane Haste [2] 
    Naomichi Marufuji [2] 
    Colt Cabana [2] 
3. Akitoshi Saito [0] 
    Takeshi Morishima [0] 
 
Gruppo B
 
1. Masato Tanaka [6] 
2. Chris Hero [4] 
3. MAYBACH Taniguchi [2] 
    Takashi Sugiura [2] 
    Mikey Nicholls [2] 
    Yuji Nagata [2] 
4. Mohammed Yone [0] 
    Quiet Storm [0] 
 
 
Fonte: PuroresuSpirit & ZonaWrestling