Di seguito la classifica aggiornata del Torneo dopo 8 giornate:
 
NOAH "GLOBAL LEAGUE 2014" – Classifica al 30/10:
 
Gruppo A
 
1. Katsuhiko Nakajima [8] 
2. Satoshi Kojima [6] 
    Daisuke Sekimoto [6] 
3. Shane Haste [4] 
    Naomichi Marufuji [4] 
4. Colt Cabana [2] 
    Akitoshi Saito [2] 
    Takeshi Morishima [2] 
 
Gruppo B
 
1. Masato Tanaka [8] 
2. Takashi Sugiura [6] 
    Chris Hero [6] 
3. Mikey Nicholls [4] 
    MAYBACH Taniguchi [4] 
    Yuji Nagata [4] 
4. Quiet Storm [2] 
    Mohammed Yone [2] 
 
Fonte: PuroresuSpirit & ZonaWrestling