Di seguito la classifica aggiornata del Torneo dopo quattro giornate:
 
1. Mohammed Yone & Daisuke Ikeda [6] 
2. Naomichi Marufuji & Katsuhiko Nakajima [4] 
    TMDK (Mikey Nicholls & Shane Haste) [4] 
    No Mercy (KENTA & Yoshihiro Takayama) [4] 
3. Chris Hero & Colt Cabana [2] 
    Dangan Yankees (Takashi Sugiura & Masato Tanaka) [2] 
    Cho Kibou-Gun (Takeshi Morishima & MAYBACH Taniguchi) [2] 
 
Fonte: PuroresuSpriti &  ZonaWrestling