Di seguito la classifica aggiornata del Torneo dopo 6 giornate:
 
NOAH "Global Tag League 2015" – Classifica al 29/04:
 
Gruppo A
 
1. TMDK (Shane Haste & Mikey Nicholls) [6] 
2. BRAVE (Naomichi Marufuji & Katsuhiko Nakajima) [4] 
    Dangan Yankees (Takashi Sugiura & Masato Tanaka) [4] 
    Suzuki-gun (Minoru Suzuki & Takashi Iizuka) [4] 
3. Cho Kibou-gun (MAYBACH Taniguchi & MAYBACH #2) [0] 
4. Team BJW (Daisuke Sekimoto & Kazuki Hashimoto) [0] 
 
Gruppo B
 
1. Mohammed Bombers (Mohammed Yone & Daisuke Ikeda) [6] 
2. Killer Elite Squad (Lance Archer & Davey Boy Smith Jr.) [4] 
    BIG in USA (Chris Hero & Colt Cabana) [4] 
3. Suzuki-gun (Shelton Benjamin & Brian Breaker) [2] 
    NO MERCY (Akitoshi Saito & Quiet Storm) [2] 
4. Super Crazy & Mitsuhiro Kitamiya [0]
 
Fonte: PuroresuSpirit & ZonaWrestling