Di seguito la classifica aggiornata del Torneo:
 
NOAH "NTC G CUP Jr. HW Tag League 2014" Classifica al 27/07
 
Gruppo A
 
1. Jushin Thunder Liger & Tiger Mask IV [6] 
2. Yoshinari Ogawa & Zack Sabre Jr. [4] 
3.  Cho Kibou-Gun (Kenou & Hajime Ohara) [2] 
4. Genba Hirayanagi & Kikutaro [0] 
    Super Crazy & Matt Striker [0] 
 
Gruppo B
 
1. BRAVE (Taiji Ishimori & Atsushi Kotoge) [4] 
    Daisuke Harada & Quiet Storm [4] 
    Shiori Asahi & Hiro Tonai [4] 
2. Mitsuhiro Kitamiya & Hitoshi Kumano [2] 
3. Rocky Lobo & Jinzo [0] 
 
 
 
Fonte: PuroresuSpirit & ZonaWrestling