I risultati dello Show andato in scena la scorsa Domenica a Nagaoka, Niigata:


AJPW 2016 Dream Power Series
Domenica 27 Marzo – Nagaoka, Niigata (Japan)

– Hikaru Sato batte SUSHI (10:56)

– Masao Inoue batte Masanobu Fuchi (12:23)

Tag Team Match

– Ryuji Hijikata & Yohei Nakajima battono Big THE Ryokan & Shigeno Shima (11:48)

– Ultimo Dragon batte Yuma Aoyagi (9:10)

Tag Team Match

– Jun Akiyama & Super Tiger battono Atsushi Aoki & Naoya Nomura (12:23)

– Takao Omori & Yutaka Yoshie battono Jake Lee & Kento Miyahara (13:45)

AJPW World Tag Team Title Match

– The Big Guns (The Bodyguard & Zeus) (c) battono Hoshitango & Shuji Ishikawa (16:52) e mantengono i Titoli