I risultati del TV Show andato in scena la scorsa Domenica a Chiba:

AJPW All Japan Pro Wrestling Broadcast 2020 #5 ~ Treason x Invasion
Domenica 31 Maggio – Chiba (Japan)

Tag Team Match

  • Kento Miyahara & Yoshitatsu battono Dan Tamura & Jun Akiyama (9:48)
  • Hikaru Sato & Shuji Ishikawa battono Black Menso-re & Yuma Aoyagi (6:48)
  • Evolution (Suwama & Yusuke Okada) battono Hokuto Omori & Koji Iwamoto (4:27)
  • Yusuke Kodama batte Akira Francesco (11:06)
  • Jake Lee batte Takao Omori (10:16)

All Asia Tag Team Title Match

  • Yankee Two Kenju (Isami Kodaka & Yuko Miyamoto) (c) battono KAI & TAJIRI (18:45) e mantengono i Titoli

Tag Team Match

  • Enfants Terribles (Kuma Arashi & Shotaro Ashino) battono Purple Haze (Izanagi & Zeus) (14:44)