I risultati delle prime due giornate dell'annuale Torneo della AJPW andato in scena a Tokyo e Sendai:
 
AJPW "Champion Carnival 2014" – Day #1
Domenica 13 Aprile – Tokyo (Japan)
 
– Ryuji Hijikata batte Naoya Nomura (8:51)
 
Tag Team Match
 
– K-ness & Kenichiro Arai battono SUSHI & Yoshinobu Kanemaru (11:25)
 
– Osamu Nishimura & Ultimo Dragon battono Dark Kingdom (Mitsuya Nagai & Takeshi Minamino) (9:57)
 
– Xceed (Kento Miyahara & Kotaro Suzuki) battono Atsushi Aoki & Kendo Kashin (10:41)
 
– Akebono & Yutaka Yoshie battono Evolution (Hikaru Sato & Joe Doering)
 
Champion Carnival 2014 Block B Match
 
– Jun Akiyama [2] batte Zeus [0]
 
Champion Carnival 2014 Block B Match
 
– Go Shiozaki [2] batte KENSO [0]
 
Champion Carnival 2014 Block A Match
 
– Suwama [2] batte Takao Omori [0] (24:55)
 
 
AJPW "Champion Carnival 2014" – Day #2
Lunedì 14 Aprile – Sendai, Miyagi (Japan)
 
– Yoshinobu Kanemaru batte Naoya Nomura (7:59)
 
Three Way Match
 
– SUSHI batte Bear Fukuda e Ryuji Hijikata (8:08)
 
Tag Team Match
 
– Atsushi Aoki & Kendo Kashin battono Masao Inoue & Ultimo Dragon (12:22)
 
– Dark Kingdom (KENSO & Mitsuya Nagai) battono Evolution (Hikaru Sato & Joe Doering) (9:22)
 
Champion Carnival 2014 Block B Match
 
– Yutaka Yoshie [2] batte Zeus [0] (14:35)
 
Tag Team Match
 
– Jun Akiyama & Takao Omori battono Xceed (Go Shiozaki & Kotaro Suzuki) (14:20)
 
Champion Carnival 2014 Block A Match
 
– Suwama [4] batte Osamu Nishimura [0] (21:18)
 
Champion Carnival 2014 Block A Match
 
– Akebono [2] batte Kento Miyahara [0] (9:19)
 
Fonte: Cagematch.de & ZonaWrestling