Il risultato dello Show del Torneo andato in scena lo scorso Mercoledì a Tokyo:
 
AJPW "Champion Carnival 2014" – Day #7
Mercoledì 23 Aprile – Tokyo (Japan)
 
Six Man Tag Team Match
 
– Atsushi Aoki, Menso-re Oyaji & SUSHI battono Kaji Tomato, Naoya Nomura & Tank Nagai (3:14)
 
– Team Dream Futures (Keisuke Ishii, Shigehiro Irie & Soma Takao) battono Bear Fukuda, Kenichiro Arai & Takeshi Minamino (7:08)
 
– Burning (Jun Akiyama & Yoshinobu Kanemaru) & Masanobu Fuchi battono Osamu Nishimura, Ryuji Hijikata & Ultimo Dragon (12:46)
 
– Takao Omori batte Mitsuya Nagai (7:40)
 
Tag Team Match
 
– Evolution (Hikaru Sato & Joe Doering) battono Xceed (Kento Miyahara & Kotaro Suzuki) (9:49)
 
Champion Carnival 2014 Block B Match
 
– KENSO [2] batte Yutaka Yoshie [2] (11:23)
 
Champion Carnival 2014 Block A Match
 
– Kendo Kashin [4] batte Suwama [4] (9:44)
 
Champion Carnival 2014 Block B Match
 
– Go Shiozaki [7] batte Zeus [0] (21:17)
 
Al Termine dello Show Go Shiozaki ha annunciato il ritiro dal Torneo per frattura del pollice della mano destra.
 
Fonte: Cagematch.de & ZonaWrestling