I risultati dell’annuale Torneo AJPW andato in scena lo scorso mese:


AJPW “Champion Carnival 2016” – Day #5
Lunedì 18 Aprile – Tsuruga, Fukushima (Japan)

Champion Carnival 2016 Block B Match

– Yutaka Yoshie [4] batte Jake Lee [2] (10:52)

Champion Carnival 2016 Block B Match

– Zeus [6] batte Hideyoshi Kamitani [2] (12:46)

Tag Team Match

– Kazuhiro Tamura & Takao Omori besiegen Masao Inoue & Yohei Nakajima (10:45)

Six Man Tag Team Match

– Atsushi Aoki, Hikaru Sato & Naoya Nomura battono Ryouji Sai, SUSHI & Yuma Aoyagi (15:44)

Champion Carnival 2016 Block A Match

– The Bodyguard [4] batte Daisuke Sekimoto [4] (13:35)

Champion Carnival 2016 Block A Match

– Jun Akiyama [4] batte Kengo Mashimo [5] (17:19)

Champion Carnival 2016 Block A Match

– Kento Miyahara [5] batte Super Tiger [2] (9:42)

 

AJPW Champion Carnival 2016

AJPW “Champion Carnival 2016” – Day #6
Venerdì 22 Aprile – Nagoya, Aichi (Japan)
Champion Carnival Block B Match

– Yutaka Yoshie [6] batte Hideyoshi Kamitani [2] per Forfait

Champion Carnival Block B Match

– Ryouji Sai [6] batte Jake Lee [2] (8:16)

Six Man Tag Team Match

– Diablo, Hikaru Sato & Masao Inoue battono Fuminori Abe, Koji Iwamoto & Yutaka Yoshie (12:55)

Champion Carnival Block A Match

– Super Tiger [4] batte Naoya Nomura [2] (6:32)

Six Man Tag Team Match

– Jun Akiyama, Ultimo Dragon & Yuma Aoyagi battono SUSHI, Yohei Nakajima & Zeus (10:57)

Champion Carnival Block B Match

– Takao Omori [4] batte Atsushi Aoki [4] (9:10)

Champion Carnival Block A Match

– Daisuke Sekimoto [6] batte Kengo Mashimo [5] (13:01)

Champion Carnival Block A Match

– Kento Miyahara [7] batte The Bodyguard [4] (8:59)