I risultati della seconda giornata dell’annuale Torneo storico della AJPW andata in scena Domenica a Kawasaki, Kanagawa:

AJPW Champion Carnival 2020 – Day #2
Domenica 13 Settembre – Kawasaki, Kanagawa (Japan)

Champion Carnival 2020 Block B Match

  • Shuji Ishikawa [4] batte Yoshitatsu [2] per No Contest

Tag Team Match

  • JIN (Fuminori Abe & Jake Lee) battono Baliyan Akki & Yusuke Okada (5:04)
  • Takao Omori & TAMURA battono Ryuki Honda & Shuji Ishikawa (8:51)
  • Purple Haze (Izanagi & Shigehiro Irie) battono Dan Tamura & Hikaru Sato (5:57)
  • Koji Doi & Yusuke Kodama battono Akira Francesco & Kento Miyahara (8:22)

Six Man Tag Team Match

  • Atsuki Aoyagi, Koji Iwamura & TAJIRI battono Black Menso-re, Fuminori Abe & Hokuto Omori (9:52)

Champion Carnival 2020 Block A Match

  • Zeus [4] batte Kuma Arashi [0] (8:34)

Champion Carnival 2020 Block B Match

  • Yuma Aoyagi [2] batte Shotaro Ashino [0] per Decisione Arbitrale (10:21)