I risultati della terza giornata dell’annuale Torneo storico della AJPW andata in scena Martedì a Tokyo:

AJPW “Champion Carnival 2020” – Day #3
Martedì 15 Settembre – Tokyo (Japan)

Tag Team Match

  • Koji Doi & Yusuke Kodama battono Baliyan Akki & Yusuke Okada (6:55)

Eight Man Tag Team Match

  • Evolution (Dan Tamura & Hikaru Sato), Osamu Nishimura & Shuji Ishikawa battono Black Menso-re, Masanobu Fuchi, Ryuki Honda & Takao Omori (11:24)

Tag Team Match

  • Purple Haze (Izanagi & Shigehiro Irie) battono Enfants Terribles (Hokuto Omori & Kuma Arashi) (9:22)

Six Man Tag Team Match

  • Akira Francesco, Ikuto Hidaka & Rising HAYATO battono Atsuki Aoyagi, Koji Iwamoto & TAJIRI (9:36)

Champion Carnival 2020 Block A Match

  • Zeus [4] batte Jiro Kuroshio [2] (7:13)

Champion Carnival 2020 Block B Match

  • Yuma Aoyagi [4] batte Yoshitatsu [2] per Decisione Arbitrale (5:11)

Champion Carnival 2020 Block B Match

  • Kento Miyahara [2] batte Shotaro Ashino [0] (18:28)

Champion Carnival 2020 Block A Match

  • Jake Lee [4] batte Suwama [2] per Decisione Arbitrale (17:38)