I risultati della prima giornata dello storico Torneo della AJPW andata in scena Venerdì a Osaka

AJPW Champion Carnival 2021 – Day #1
Venerdì 9 Aprile – Osaka (Japan)

Dark Six Man Tag Team Match

  • Evolution (Dan Tamura & Hikaru Sato) & Koji Iwamoto battono NEXTREAM (Atsuki Aoyagi & Rising HAYATO) & Yasutaka Oosera (8:01)
  • TOTAL ECLIPSE (Hokuto Omori, TAJIRI & Yusuke Kodama) battono Akira Francesco, Black Menso-re & Takao Omori (6:47)

Tag Team Match

  • Izanagi & The Bodyguard battono Ryuki Honda & Yoshitatsu (9:44)

Champion Carnival 2021 Match

  • Shuji Ishikawa [2] batte Koji Doi [0] (9:09)
  • Kohei Sato [2] batte Suwama [0] (10:49)
  • Shinjiro Otani [2] batte Yuma Aoyagi [0] (9:51)
  • Jake Lee [2] batte Shotaro Ashino [0] (3:44)
  • Zeus [2] batte Kento Miyahara [0] (18:16)