I risultati della seconda giornata dello storico Torneo della AJPW andata in scena Sabato a Nagoya, Aichi:

AJPW Champion Carnival 2021 – Day #2
Sabato 11 Aprile – Nagoya, Aichi (Japan)

Six Man Tag Team Match

  • Evolution (Dan Tamura & Hikaru Sato) & Akira Francesco battono NEXTREAM (Atsuki Aoyagi & Rising HAYATO) & Izanagi (8:39)
  • TOTAL ECLIPSE (Hokuto Omori, TAJIRI & Yusuke Kodama) battono Black Menso-re, Koji Iwamoto & Takao Omori (5:40)

Tag Team Match

  • Ryouji Sai & Yoshitatsu battono Daimonji So & Ryuki Honda (7:34)

Champion Carnival 2021 Match

  • Yuma Aoyagi [2] batte Shotaro Ashino [0] (9:22)
  • Koji Doi [2] batte Kohei Sato [2] (4:52)
  • Zeus [4] batte Shuji Ishikawa [2] (10:41)
  • Kento Miyahara batte Shinjiro Otani [2] (13:23)
  • Suwama [2] batte Jake Lee [2] (18:23)