I risultati della terza giornata dello storico Torneo della AJPW andata in scena la scorsa Domenica a Bandaijima, Niigata:

AJPW Champion Carnival 2021 – Day #3
Domenica 11 Aprile – Bandaijima, Niigata (Japan)

Six Man Tag Team Match

  • Evolution (Dan Tamura & Hikaru Sato) & Akira Francesco battono NEXTREAM (Atsuki Aoyagi & Rising HAYATO) & Izanagi (8:43)

Ryuki Honda 7 Match Trial Series Match #4

  • Koji Iwamoto batte Ryuki Honda (7:55)

Six Man Tag Team Match

  • TOTAL ECLIPSE (Hokuto Omori, TAJIRI & Yusuke Kodama) battono Black Menso-re, Takao Omori & Yoshitatsu (7:50)

Champion Carnival 2021 Match

  • Jake Lee [4] batte Koji Doi [2] (8:10)
  • Shuji Ishikawa [4] batte Yuma Aoyagi [2] (11:13)
  • Shotaro Ashino [2] batte Kento Miyahara [2] (12:11)
  • Zeus [6] batte Suwama [2] (19:52)